آزمون آیمت

تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشور ایتالیا یکی از مقاصد محبوب برای کسانی است که از طریق ویزای تحصیلی اقدام به مهاجرت می‌کنند. کشور ایتالیا سومین کشور دنیا از جهت سهولت برای پذیرش دانشجویان خارجی بوده و در اروپا تقریبا رتبه‌ی اول را در این زمینه کسب می‌کند. از طرفی هزینه‌های تحصیل و شرایط زندگی دانشجویی در این کشور نسبتا ارزان به حساب می‌آید و این موضوع باعث شده دانشجویان بسیاری از سراسر دنیا برای تحصیل به این کشور جذب شوند. البته ارزان بودن تحصیل و دانشگاه در ایتالیا به معنای کیفیت پایین تحصیل و رنکینگ غیرقابل قبول دانشگاه‌ها نیست. در سال ۲۰۱۸، بیش از ۳۰ دانشگاه در کشور ایتالیا جز ۹۰۰ دانشگاه برتر در سطح جهانی قرار گرفته‌اند. ایتالیا در رشته‌های پزشکی و شاخه‌های مرتبط به آن نیز دانشگاه‌های بسیار معتبر و سطح بالایی دارد. آزمون آیمت نیز برای پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، جراحی و سایر شاخه‌های مرتبط برگزار می‌شود که در ادامه می‌خواهیم به طور مفصل در باره‌ی این آزمون توضیح دهیم.

درباره‌ی تحصیل در ایتالیا بیشتر بدانید.

آزمون آیمت IMAT چیست؟

آزمون آیمت (IMAT International Medical Admissions Test) هر ساله با نظارت و همکاری وزارت آموزش کشور ایتالیا و سازمان Admissions Testing Service جهت ارزیابی دانشجویانی که قصد ادامه‌ی تحصیل در رشته‌های پزشکی و شاخه‌های مرتبط را دارند، برگزار می‌شود. این آرمون یک آزمون بین‌المللی بوده که در مدت زمان صد دقیقه با 60 سوال به زبان انگلیسی برگزار می‌شود.

آزمون آیمت در کجا و در چه تاریخی برگزار می‌شود؟

در حال حاضر آزمون آیمت حدودا در 20 کشور جهان به صورت هماهنگ و هم‌زمان برگزار می‌شود. متاسفانه این آزمون در کشور ما، ایران، برگزار نمی‌شود. از این رو دانشجویان ایرانی متقاضی برای شرکت در آزمون آیمت می‌توانند به کشورهای همسایه مانند امارات و قطر سفر کنند. آزمون آیمت سال تحصیلی 2021، در تاریخ 10 سپتامبر 2021 برگزار می شود.

ساختار آزمون IMAT چگونه است؟

این آزمون شامل 60 سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که داوطلبان می‌بایست در حداکثر 100 دقیقه به سوالات پاسخ دهند. سوالات به چهار بخش تقسیم می‌شوند که بخش اول 22 سوال است و دانش عمومی و استدلال منطقی داوطلبان را ارزیابی می‌کند، بخش‌های بعدی 38 سوال دارد و میزان دانش داوطلبان در زمینه‌های زیست‌شناسی، شیمی، ریاضی و فیزیک را سنجش می‌نماید.

بخش اول: General Knowledge (2 سؤال) / Logical Reasoning (20 سؤال)

بخش دوم: Biology (18 سوال)

بخش سوم: Chemistry (12سؤال)

بخش چهارم: Physics and Mathematics (8 سؤال)

بودجه‌بندی آزمون آیمت چگونه است؟

بخش سوالات عمومی و استدلال منطقی

این شامل تجزیه و تحلیل متن‌ها و نمودارها به صورت منطقی می‌باشد که دقت در جزییات مطرح شده بسیار مورد اهمیت است. این بخش در مجموع شامل ۳۰ سوال خواهد بود. در این قسمت دانش عمومی در خصوص سیاست‌های اتحادیه اروپا و تاریخ نیز مطرح می‌شود که بین نسخه ایتالیایی و انگلیسی آزمون تفاوت‌های بسیاری خواهد داشت.

سر فصل موارد امتحانی در بخش سوالات درسی آزمون آیمت

همانطور که پیش‌تر گفتیم، پس از ارزیابی بخش عمومی، دانش تخصصی دانشجویان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سوالات این بخش در هر زمینه عمدتا از مباحثی است که در ادامه نام می‌بریم.

زیست‌شناسی

 1. بیو شیمی: عناصر بیولوژیکی، اهمیت پیوندهای ضعیف بیولوژیکی، خواص آب، مواد و مولکول‌های ارگانیک در موجودات زنده و عملکرد آنها، نقش آنزیم‌ها
 2. سلول: تئوری سلولی، سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی، غشای پلاسمایی و عملکرد آن، ساختارهای سلولی و اندامک‌ها و عملکرد آن‌ها، تقسیم سلولی میوز و میتوز، کروموزم‌ها و بافت‌های جانوری
 3. انرژی زیستی: ATP، انتقال انرژی شامل NAD و FAD، واکنش‌های اکسایش و کاهش، فتوسنتز، گلیکولیز، تنفس هوازی و تخمیر
 4. تولید مثل و وراثت: چرخه سلولی، تولید مثل جنسی و غیر جنسی، ژنتیک مندلی، ژنتیک کلاسیک، نظریه کروموزومی وراثت، کروموزوم‌های جنسی نقشه کروموزوم، ژنتیک مولکولی: DNA و ژن‌ها، کد ژنتیکی و ترجمه آن، سنتز پروتئین DNA، پروکاریوت‌ها، کروموزوم یوکاریوت ها، تنظیم بیان ژن، ژنتیک انسانی، انتقال ویژگی های یک و چند عاملی، بیماری های وراثتی، مرزهای جدید ژنتیک، DNA نوترکیب و کاربرد زیست‌فن‌آوری بالقوه آن
 5. وراثت و محیط زیست :جهش، انتخاب طبیعی و مصنوعی، نظریه‌های تکاملی و اساس ژنتیکی تکامل
 6. آناتومی و فیزیولوژی حیوانات و انسان‌ها: آناتومی اندام‌های بزرگ و عملکرد و اثر متقابل آنها، هموستازی، تنظیم هورمونی، سیستم عصبی، انتقال و پردازش اطلاعات و پاسخ ایمنی

شیمی

 1. ساختار ماده: حالت‌های ماده، سیستم‌های ناهمگن و همگن، ترکیبات و عناصر
 2. ساختار اتم: ذرات ابتدایی، عدد اتمی و عدد جرمی، ایزوتوپ، ساختار الکترونی اتم
 3. جدول تناوبی عناصر: گروه‌ها و دوره‌ها، عناصر واسطه، خواص تناوبی عناصر، شعاع اتمی، پتانسیل یونیزاسیون، الکترون خواهی، فلزات و نا فلزات، روابط بین ساختارهای الکترونیکی، موقعیت در جدول تناوبی و خواص عناصر
 4. پیوند های شیمیایی: پیوند یونی، پیوند کووالانسی، قطبیت پیوند و الکترونگاتیوی
 5. اصول شیمی غیر آلی: نامگذاری و خواص اصلی ترکیبات غیر آلی، اکسیدها و هیدروکسیدها، اسیدها و نمک‌ها
 6. واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری: ورن اتمی و مولکولی، ثابت آووگادرو، مفهوم مول، تبدیل گرم به مول وبالعکس، محاسبات استوکیومتری ابتدایی، حفظ تعادل واکنش‌های ساده، انواع واکنش‌های شیمیایی
 7. محلول ها: خواص حلالیت آب، انحلال پذیری، روش‌های اصلی بیان غلظت محلول
 8. اکسایش و کاهش: عدد اکسایش، عوامل اکسایش و کاهش
 9. اسید و باز: مفهوم اسید و باز، اسیدیته، محلول های آبی، PH
 10. مبانی شیمی آلی: پیوند بین اتم‌های کربن، ساختار و فرمول شیمیایی آن‌ها، ایزومرها، هیدروکربن‌های الیفاتیک و اروماتیک و الیسایکلیک، گروه‌های عملکردی الکل‌ها، استرها، آمین‌ها، آلدئیدها، کتون‌ها، اسیدهای کربوکسیلیک، استرها و آمیدها

فیزیک

 1. اندازه‌گیری: اندازه‌گیری مستقیم و غیر مستقیم، کمیت‌های اساسی و مشتق شده، ابعاد فیزیکی کمیت‌ها، آگاهی از سیستم متریک و سیستم CGS واحدهای اندازه‌گیری، سیستم بین المللی واحدها (SI)، نام و روابط بین واحدهای اندازه‌گیری کمیت‌های اساسی و مشتق شده
 2. حرکت: کمیت‌های حرکتی، انواع مختلف حرکت به خصوص حرکت با شتاب یکنواخت، حرکت دایره ای یکنواخت، حرکت نوسانی (برای همه‌ی حرکت‌ها:تعریف و ارتباط بین واحد های اندازه گیری)
 3. دینامیک: بردارها و عملیات روی بردارها، نیروها، لحظه اعمال نیرو به یک نقطه، ترکیب برداری نیروها، تعاریف جرم و وزن، شتاب گرانشی، چگالی، قانون جهانی گرانش، قوانین حرکت، کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل و اصل بقای انرژی
 4. مکانیک سیالات :فشار و واحدهای اندازه‌گیری آن (نه تنها در سیستم SI)، اصل ارشمیدس، اصل پاسکال، قانون Stevino

ریاضی

 1. جبر و مجموعه‌های عددی: اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گویا، دسته‌بندی و مقایسه، عملیات و خواص آنها، نسبت و درصد، توان، لگاریتم (پایه 10 و پایه e) و خواص آنها، عبارات جبری و چند جمله‌ای، دوجمله‌ای‌ها توان nام یک دو جمله‌ای، فاکتورگیری از چند جمله‌ای‌ها، معادلات جبری و نابرابری مرتبه اول و دوم، سیستم‌های معادلات
 2. توابع: مفاهیم اولیه توابع و نمودارهای آن‌ها (دامنه، برد، نشانه، بیشینه و کمینه، افزایش و کاهش و غیره) توابع ابتدایی: توابع جبری کلی و جزئی، توابع نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی, توابع معکوس، معادلات مثلثاتی و نابرابری
  هندسه: چند ضلعی‌ها، دایره، اندازه‌گیری طول، مساحت و حجم، اندازه‌گیری زاویه در درجه و رادیان، سینوس، کسینوس، تانژانت یک زاویه، فرمول‌های مثلثاتی، سیستم دکارتی، معادله یک خط راست، مفاهیم موازی و عمود برهم، فاصله از یک نقطه از یک خط مستقیم، معادله دایره، مخروط، هذلولی، بیضی و قضیه فیثاغورس
 3. آمار و احتمال: توزیع فراوانی و نمودار آن، مفاهیم آزمایشات تصادفی و احتمال
آزمون آیمت
آزمون آیمت

نمره‌ی آزمون IMAT چگونه محاسبه می‌شود؟

سیستم امتیازدهی در آزمون آیمت به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 • هر پاسخ صحیح: 1.5 نمره‌ی مثبت
 • هر پاسخ غلط: 0.4 نمره‌ی منفی
 • هر سوال بدون پاسخ: نمره‌ی صفر

قوانین آزمون آیمت چیست؟

 • همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی یا گذرنامه در روز آزمون الزامی می‌باشد.
 • داوطلبان تنها می‌توانند مداد مشکی به همراه پاک‌کن و یک بطری آب شفاف همراه داشته باشند
 • تلفن همراه و ساعت هوشمند می‌بایست پیش از شروع آزمون خاموش شده و در محلی که مراقب مدنظر دارد، قرار داده شود
 • امکان ترک آزمون یک بار و به صورت موقت وجود دارد اما نمی‌توانید پیش از پایان آزمون، محل آزمون را کلا ترک کنید

آیا برای شرکت در آزمون IMAT داشتن مدرک زبان الزامیست؟

برای شرکت در آزمون نیازی به مدرک زبان نخواهید داشت اما تسلط به زبان انگلیسی جهت پاسخ‌گویی به سوالات الزامی می‌باشد. در نظر داشته باشید که در صورتی‌که شما نمره‌ی قبولی در این آزمون کسب کنید، برای گرفتن پذیرش در دانشگاه‌ها ملزم به ارائه‌ی یک مدرک زبان انگلیسی خواهید بود.

چه کسانی واجد شرایط شرکت در آزمون آیمت هستند؟

متقاضیانی که دیپلم بین‌المللی را دریافت نموده‌اند واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند. در واقع کسانی که دوره‌ی 12ساله‌ی تحصیلی را گذرانده‌اند، می‌توانند دیپلم بین‌المللی دریافت کنند. در صورتی که دوره تحصیلی فردی 11 سال باشد نیاز به یک سال تحصیلات دانشگاهی نیز دارد.

نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام آزمون آیمت

متقاضیان شرکت در این آزمون برای معمولا در ماه جولای برای پیش ثبت نام اقدام می‌نمایند. دانشجویان می‌توانند برای ثبت نام آزمون آیمت و اطلاع از زمان و تاریخ برگزاری آزمون، به وب‌سایت universitaly مراجعه کنند.

دانشگاه‌هایی که با توجه به نتایج آزمون آیمت دانشجو می‌پذیرند به همراه ظرفیت

 •   دانشگاه باری (۸ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه ناپولی “لوئیجی ونویتلی” (۵۲ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه پاویا (۴۰ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه تورین (۳۱ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه ملی بولونیا (۱۰ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه تورورگاتا (۱۰ دانشجوی بین المللی)
 • دانشگاه ناپل فدریکو (۱۰ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه ملی میلان (۱۶ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه پادوا (۹ دانشجوی بین‌المللی)
 • دانشگاه ساپینزا رم (۱۰ دانشجوی بین‌المللی)

هزینه‌ی شرکت در آزمون آیمت

در حال حاضر داوطلبان آزمون آیمت باید ۱۲۰ یورو یا ۱۶۴ دلار آمریکا برای شرکت در آزمون پرداخت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *