اپلای از طریق uni-assist

در این قسمت سعی داریم به شما راهنمایی هایی را برای اپلای از طریق uni-assist جهت ورود به دانشگاه های آلمان ارایه بدهیم.

اونی اسیست ارگانی هست واقع در شهر برلین آلمان که مسئولیت ارزشیابی تمامی مدارک خارجی را برای اپلای خیلی از دانشگاه ها بر عهده دارد.

همچنین از جمله وظایف این مجموعه موارد زیر هم هست.

  • تبدیل نمرات و معدل های مدارک صادره از کلیه مقاطع تحصیلی  ایران  به سیستم نمره دهی کشور آلمان.

  • پل ارتباطی بین افرادی که قصد اپلای برای دانشگاه مد نظر در لیست اونی اسیست را دارند با دانشگاه.

  • ارزشیابی مدارک برای اپلای تمامی رشته های مقاطع لیسانس / کارشناسی ارشد  و رشته های Saatxamen (نظیر رشته های علوم پزشکی).

 مدت زمان بررسی مدارک

اونی اسیست Uni-assist از زمان دریافت مدارک با پست بین 4 تا 6 هفته نتیجه ارزشیابی را برای شما به صورت  ایمیلی و پست ارسال میکند.

مدارک موردنیاز جهت ارزشیابی مدارک

  • کپی برابر اصل مدارک ترجمه شده تحصیلی به همراه ریزنمرات با مهردادگستری و وزارت امورخارجه که به تاییده سفارت آلمان درآمده باشد.
  • (افراد طرف قرارداد با ما در صورت نیاز اینکار براشون در آلمان قابل انجام هست و نیازی به مراجعه به سفارت نخواهند داشت.)
  • رزومه حرفه ایی شخص به زبان انگیلیسی یا آلمانی براساس استاندارد های دانشگاه های آلمان.
  • براساس پیشنیاز رشته تهیه نامه انگیزشی به زبان انگیلیسی یا آلمانی برای اخذ پذیرش.
  • کپی برابر اصل تاییده سفارت آلمان مدرک دانش زبان  آلمانی و یا انگیلیسی.
  • ساخت اکانت شخصی در سایت اونی اسیست  و اپلای برای دانشگاه مدنظر.
  • پرداخت حداقل 75 یورو جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی به حساب اونی اسیست.

در نهایت ارسال کلیه مدارک کپی برابر اصل و فیش واریزی مبلغ به آدرس موسسه در برلین با پست از ایران