بلوکارت (Blue Card):

از ابتدای ورودتون به آلمان تا گرفتن اقامت دایم میتونید با درخواست بلوکارت(Blue Card) مسیر رو طی 3 سال انجام بدید. نیروهای متخصص که اهل کشورهای خارج از حوزه ی یورو می‌باشند، می‌توانند تقاضای اجازه کار موقت تحت عنوان بلو کارت یا کارت آبی به اداره اتباع خارجی در شهرها و ایالت های مختلف آلمان ارایه بدید. تصمیم صدور و یا عدم صدور بلو کارت برای متقاضیان، توسط اداره اتباع خارجی (Die Ausländerbehörde)، اداره کار (Arbeitsbehörde) و همچنین آژانس کار(Die Agentur für Arbeit) که در سراسر جمهوری فدرال آلمان نمایندگی دارند، اخذ میگردد.

شرایط درخواست بلوکارت

متقاضیان کارت آبی باید یا دارای مدارک دانشگاهی از مراکز آموزش عالی آلمان باشند و یا در صورتیکه در خارج از آلمان تحصیل کرده اند،  مدارک تحصیلی خود را به تایید سازمان های دولتی ذی ربط برسانند. کارت آبی به افرادی اعطا میگردد که توانسته باشند شغلی پیدا کنند که درآمد سالیانه آن 53.600 یورو (بدون کسر مالیات) باشد. البته اگر شغل آنها جز شغل هایی باشد که در حال حاضر با کمبود نیروی کار مواجه هستند. داشتن درآمد سالیانه  41808 یورو (بدون کسر مالیات) کفایت میکند.

این شغل ها در حال حاضر عبارتند از:

  • متخصان علوم طبیعی (فیزیک، شیمی، بیولوژی و …)
  • آرشیتکت، مهندس (کلیه علوم مهندسی)
  • طراح فضای شهری
  • پزشک (به استثنای دندانپزشک)
  • متخصصان علوم کامپیوتر و فناوری ارتباطات

موافقت نامه سازمان کار آلمان(Die Bundesagentur für Arbeit)

اگر متقاضی کارت آبی، تحصیلات دانشگاهی خود را در آلمان به پایان رسانده است. جهت دریافت کارت آبی، نیازی به موافقت نامه سازمان کار آلمان ندارد، در غیر این صورت، دریافت این مجوز الزامیست. اگر در ابتدا و قبل از مشغول به کار شدن، متقاضی یک دوره ی کارآموزی را باید پشت سر بگذارد. (بیشتر در رشته های پزشکی و پیراپزشکی به منظور آماده کردن فرد)

مدارک و مجوزهای گذراندن این دوره های کارآموزی قبل از اعطای بلو کارت باید توسط متقاضی به اداره اتباع خارجی ارایه گردد.

اداره مهاجرت هر ایالت فقط در صورتی مجاز است که برای متقاضی، بلو کارت صادر کند، که آن متقاضی قبلا خود را در حوزه استحفاظی آن اداره اتباع خارجی، ثبت نام کرده باشد. به عبارت دیگر، متقاضیانی که خارج از آلمان هستند، نمیتوانند به صورت مستقیم و از خارج مرزهای آلمان درخواست کارت آبی کنند. بلکه ابتدا باید درخواست ویزای کاری کنند.

مدت اعتبار Blue Card چه قدر است؟

در ابتدا در صورت داشتن کلیه شرایط ، دارای اعتبار دو تا چهارساله است که برای  متقاضی صادر میشود. پس از 3 سال در  صورتی که متقاضی همچنان مشغول به کار در آلمان باشد، میتواند درخواست اقامت دائم کند.

اگر متقاضی دارای مدرک حداقل مدرک بی 1 زبان آلمانی میتواند پس از 2 سال از تاریخ صدور بلوکارت میتونید درخواست اقامت دایم کند.