سایت های کاریابی که ما اینجا معرفی میکنیم شرکت های وکالتی در راستای مهاجرت کاری نیستند بلکه  شرکت های هستند که تخصص اصلی ان ها فراهم کردن بستری برای کارفرما ها و افراد جویای کارهست

این سایت ها  به صورت مشخص پلی هستند میان کارفرمایان و کسانی که به دنبال کار و فرصت های شغلی در کشور آلمان هستند  .  در این وبسایت ها هیچ خبری از وعده های رنگارنگ و جذاب مهاجرتی نیست! هیچ کدوم ادعا نمیکنند که ما در کشورآلمان  برای شما کار فراهم میکنیم!

این سایت ها مناسب چه افرادی هست ؟

  1.  شرکت هایی که دنبال جذب نیرو هستند
  2.  افرادی که دنبال پیدا کردن کار هستند

اکثر این سایت ها سرویس های پایه ای رایگان دارند، مثل ایجاد حساب کاربری به منظور ایجاد رزومه،  جستجوی آگهی های شرکت ها و اپلای برای کارها ، اضافه کردن و پیدا کردن همکاران و دوستان به منظور ایجاد شبکه ای از افراد متخصص در یک حوزه خاص و …..

لیست سایت های کاریابی

مهمترین سایتهای کاریابی که کمک می کنه بتونید کار مناسبی پیدا کنید: