پرداخت هزینه های جانبی

به دلیل تحریم ها و مشکلات فراوان و وصل نبودن بانک های ایران به بانک های جهانی، جهت پرداخت مخارج های دانشگاه، خوابگاه و یا ارزشیابی مدارک تحصیلی، مجموعه دانشجویان ایرانی بر آن شد تا با راه اندازی بستری امن، خدمات پرداخت هزینه های آنلاین را جهت رفاه شما ایجاد نماید.

شایان ذکر هست که مجموعه دانشجویان ایرانی با این کار به فکر راه اندازی یک بیزینس یا کسب و کار نیست و تنها پرداخت های محدود به همین حوزه را می‌توانیم پوشش بدهیم.

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت شهریه دانشگاهای اروپا اقدام کنید.

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت مخارج اپلای  دانشگاهای آلمان توسط اونی اسیست اقدام کنید.

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت مخارج ارزشیابی مدارک در زاب قدام نمایید

 

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت شهریه کلاس زبان، اقدام نمایید

 

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت اجاره  و هزینه های مرتبط با خوابگاه، اقدام نمایید

سایر موارد