متقاضیانی که آخرین مدرک تحصیلی آن ها دیپلم و پیش دانشگاهی است، برای ورود به دانشگاه و ارتقاء سطح علمی خود، ابتدا باید در دوره کالج شرکت کنند.

انواع کالج ها در کشور آلمان به دو دسته اغلب تقسیم میشوند

ورود مستقیم به دانشگاه بدون گذراندن دوره کالج

برای ورود مستقیم به دانشگاه های آلمان ،بدون گذراندن دوره کالج در مقطع لیسانس، باید حداقل دو ترم در دانشگاه های دولتی ایران تحصیل کرده باشید.

در این صورت می توانید به صورت مستقیم برای تحصیل در مقطع لیسانس در دانشگاه های داخل آلمان اقدام بکنید.

کالج های دولتی

  تحصیل در این کالج ها معمولاً رایگان و دانشجوها براى گذراندن کالج و امتحانات پایانی، هزینه اى پرداخت نمى کنند.

تنها هزینه خدمات دانشجو است که آن را به دانشگاه مرتبط با کالج پرداخت مى کنند. این هزینه از 100 تا 300 یورو برای هر ترم تحصیلى و هردانشگاهى متفاوت است. هزینه خدمات دانشجویى، استفاده رایگان از وسایل حمل ونقل عمومى در شهر محل سکونت و در مواردى در شهرهاى مجاور و استفاده از امکانات دانشگاه ، نمونه های  خدمات این دانشگاه ها می باشد.

کالج های خصوصی

انواع کالج های خصوصی شامل: دارای مجوز و یا فاقد مجوز برگزاری امتحانات پایانی هستند. چنانچه کالج مورد نظر فاقد مجوز باشد، جهت آماده سازی شما در امتحان ، تنها دروس و سرفصل های امتحان را برای شما در طول دوره تدریس می کنند.

در کالج های خصوصی فاقد مجوز برگزاری امتحانات ،افراد برای شرکت درآزمون پایانی  باید یا درکالج های دولتی به صورت   Extern  آزمون بدهند یا در مراکز   Bezirksregierung در آزمون پایانی شرکت کنند.

شهریه کالج های خصوصی برای دوترم حدود 5500 تا 6500 یورو است. به دلیل  آزمون ورودی راحت و تعداد پایین شرکت کننده در این آزمون، انتخاب برخی از افراد کالج خصوصی و داشتن حداقل مدرک زبان آلمانی  B1برای شرکت در آزمون  اجباری است.

آزمون ورودی ( Aufnahemeprüfung )

آزمونی که برای تمامی کالج های دولتی آلمان در نظر گرفته شده به حداقل مدرک زبان B1 آلمانی احتیاج دارد.

در برخی موارد B2 برای شرکت در آزمون و پذیرش کالج دولتی هست. در کالج های مختلف آزمون ورودی های مختلف برگزار میشود.

برای شناخت بهتر از سطوح زبان آلمانی به صفحه تحصیل به زبان آلمانی مراجعه کنید.

 امتحان پایانی کالج Feststellungsprüfung

کالج های آلمان  شامل دو ترم میباشند که  گذراندن آن حدود 10 ماه زمان میبرد .در پایان ترم دوم افراد در امتحانی به نام Feststellungsprüfung شرکت می کنند که از دو بخش شفاهى و کتبى تشکیل شده است. دانشجویان در رشته تخصصى خود به زبان آلمانى امتحان میدهند. کسانى که در این امتحان موفق شوند مى توانند برای تحصیل در مقطع کارشناسی به دانشگاه راه پیدا کنند.

انواع کورس های کالج

  • M-Kurs  براى دوره هاى پزشکى، بیولوژیکى و دارویى.
  • T-Kurs   براى دوره هاى ریاضى و علمى یا فنى و مهندسى.
  • W-Kurs  براى دوره هاى علوم اقتصادى و اجتماعى و حقوق.
  • G-Kurs   براى دوره هاى علوم انسانى یا زبان آلمانى.
  • S-Kurs    براى مطالعات زبان.

نکته: در صورتی که در امتحان FSP نمره قبولى را کسب نکنید، تنها مى توانید فقط یک بار امتحان را تکرارکنید.

در صورت نیاز به کمک برای اخذ پذیرش کالج و یا نمونه سوالات کالج ها به خدمات ما در بخش اخذ پذیرش تحصیلی  مراجعه کنید.