ارسال پیام به ایران، بدون اجازه رئیس جمهور آلمان

رئیس جمهور آلمان  تلگرامی انتقادی را به سفارت آلمان در ایران ارسال کرد. گفته می‌شود این پیام بدون تأیید اشتاین‌مایر به مقامات ایرانی تحویل داده شد.  دلیل این “اشتباه” مشکلات ارتباطی دفتر ریاست جمهوری در برلین اعلام شده....