آزمون آیمت

آزمون آیمت ایتالیا برای رشته‌های پزشکی

تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشور ایتالیا یکی از مقاصد محبوب برای کسانی است که از طریق ویزای تحصیلی اقدام به مهاجرت می‌کنند. کشور ایتالیا سومین کشور دنیا از جهت سهولت برای پذیرش دانشجویان خارجی بوده و در اروپا تقریبا رتبه‌ی اول را در این زمینه کسب می‌کند. از طرفی هزینه‌های تحصیل و شرایط [&...