A17 Visa

ویزای A17 آلمان چیست؟

کشور آلمان با توجه به صنعت و اقتصاد مولد خود، تقریبا کم‌ترین نرخ بی‌کاری را در میان کشورهای مهاجرپذیر دارد. ویزای A17 یکی از بهترین شانس‌ها برای مهاجرت کاری به این کشور است. در سال‌های اخیر نرخ بی‌کاری در آلمان در حدود 4٪ تخمین زده شده که در نوع خود بی‌نظیر است. آلمان در واقع […]...