اخذ ویزای آلمان از طریق ترکیه

اخذ ویزای بلندمدت آلمان از طریق ترکیه

در حال حاضر با توجه به نوع فعالیت بخش کنسولی سفارت آلمان در ایران و نامشخص بودن زمان انتظار مصاحبه جهت دریافت ویزاهای بلند مدت، برنامه‌ریزی برای مهاجرت به آلمان از طریق ایران بسیار دشوار شده است. برای مثال زمان انتظار حدودی برای اخذ ویزای دانشجویی حدوداً 22 ماه تخمین زده می‌شود که بسیار زیاد [&he...